"Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 19224
Đang trực tuyến: 2
  Bệnh Viện Mắt - TMH - RHM An Giang
Địa chỉ : 12B-Lê Lợi - Mỹ Bình - Long Xuyên - An Giang
Điện thoại : 076.3.952285
Email : bvmtmhrhm@angiang.gov
Fax : 076.3.952195
+ Khoa Tai Mũi Họng
Điện thoại : 0763.953217
+ Khoa Mắt
Điện thoại : 0763.953216
+ Khoa Răng Hàm Mặt
Điện thoại : 0763.953215

 
     
     
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN