"Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 14493
Đang trực tuyến: 5
              
  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH
 
                 
               Thầy thuốc Ưu tú
 CN. TRẦN THỊ NGỌC DUNG
                Trưởng phòng
        TỔ CHỨC NHÂN SỰ
  Phòng Tổ chức gồm 10 CNVC:
       + 01Cán bộ Đại học
       + 01 Văn thư
       + 08 Nhân viên khác
 
   
                
         
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN