"Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 14501
Đang trực tuyến: 1
     
  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
                
  CNKT. TRẦN THỊ KIM TIẾN
            Trưởng phòng
Phòng Kế toán gồm 07 CNVC:
             + 02 Cán bộ Đại học
             + 05 Nhân viên Trung cấp
 
                                                       
         
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN