"Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 14487
Đang trực tuyến: 2
     
              PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG  
             
          Thầy thuốc ưu tú
  CN. NGUYỄN KIM DUNG
     Trưởng phòng Điều dưỡng
 
    Phòng điều dưỡng gồm 04 CNVC:
         + 01 CN
         + 03 ĐD trưởng 3 khoa
   
       
         
         
     
     
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN