"Kỹ thuật cao, chất lượng cao, hiệu quả cao"
Lượt truy cập: 14495
Đang trực tuyến: 1
     
            PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP   
         
BSCKII. DƯƠNG TÒNG CHINH
           Trưởng phòng KHTH
   
  Phòng Kế hoạch Tổng Hợp gồm 03 CNVC:
         + 01 BSCKII
         + 01 CNĐD
         + 01 CNKT
 
                                      
     
     
     
     
     
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Chuyên khoa | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ| DSLHKB
© BV Mắt - TMH - RHM An Giang
Designed by TVN